Inwestycje typu brownfield – jest to rodzaj inwestycji realizowanych poprzez ponowne wykorzystanie/przystosowanie/adoptowanie posiadanych już terenów, budynków lub obiektów infrastruktury przemysłowej (często zdegradowanych, od dawna niewykorzystanych, przejetych po zamkniętych zakładach), którym nadaje się nowe funkcje. Otrzymują szanse na nowe życie w nowym wymiarze.

Inwestycje brownfield z pewnych względów są bardziej preferowane niż inwestycje typu greenfield, ponieważ pozwalają na lepsze wykorzystanie istniejących zasobów (przede wszystkim przestrzeni), przyłączy, uzbrojenia terenu, komunikacji i mają mniejsze oddziaływanie na środowisko (w sensie prostszego i szybszego procesu uzyskiwania pozwoleń na inwestycję ulokowaną na istniejącym terenie przemysłowym). Często wymagają mniejszych nakładów czasowych, a także pozwalają na szybsze rozpoczęcie działalności już po wybudowaniu zakładu
(oddanie do użytku, uzyskanie wymaganych pozwoleń).

Stanowią jednak o wiele większe zadanie organizacyjno-planistyczne od inwestycji typu greenfield.  Inwestor ma ograniczony zakres działania, nie buduje zakładu od zera w dziewiczym terenie. Często adoptuje się istniejące obiekty i hale. Zamiast projektować budynek pod technologię, wkładamy nowe linie produkcyjne w istniejące obiekty,
tu wyzwania planistyczne i logistyczne są na maksymalnym poziomie.

Podobnie jak w przypadku inwestycji greenfield’owych, North-Tech oferuje wsparcie, wiedzę, doświadczenie i strategiczne doradztwo w każdej fazie realizacji inwestycji. Przygotujemy dla Państwa studium wykonalności, ocenimy Waszą inwestycję od strony prawnej, ochrony środowiska, oraz ogólnego doradztwa technicznego. Otrzymacie od nas Państwo przygotowany raport odnośnie planowanej inwestycji oraz asystę na każdym etapie realizacji projektu. Pokierujemy i pomożemy na etapie uzyskania pozwoleń i adaptacji obiektów, poprowadzimy przez procesy formalne i administracyjne, opracujemy i roześlemy zapytania ofertowe, sporządzimy raport porównania ofert, będziemy nadzorować i organizować pracę podwykonawców w czasie inwestycji, otrzymacie Państwo regularne raporty z zaawansowania i jakości wykonywanych prac. Pod klucz poprowadzimy montaż maszyn, urządzeń, doprowadzenie energii elektrycznej, cieplnej, sprężonego powietrza, modernizację istniejących układów. Możemy zorganizować i poprowadzić kompleksowy nadzór budowlany i branżowy. Zebrać pakiet dokumentów niezbędnych dla zakończenia i oddania inwestycji do użytku.