Inwestycje greenfield –są to inwestycje realizowane na dziewiczym terenie dotychczas niezabudowanym, nieuzbrojonym i bez infrastruktury, najczęściej dotychczas rolniczym, leśnym czy rekreacyjnym. Często bez komunikacji drogowej i/lub kolejowej na plac budowy – późniejszy teren zakładu lub fabryki.

Mimo dużego wyzwania związanego z zagospodarowaniem surowej działki, uzbrojeniem, często przemieszczaniem dużych mas ziemi, inwestycje greenfield są bardziej opłacalne gdyż pozyskanie terenu jest tanie. Najczęściej mają duże oddziaływanie na środowisko co wiąże się z przejściem skomplikowanych procedur w celu uzyskania wymaganych pozwoleń.

North-Tech oferuje wsparcie, wiedzę, doświadczenie i strategiczne doradztwo w każdej fazie realizacji inwestycji typu greenfield. Przygotujemy dla Państwa studium wykonalności, ocenimy Waszą inwestycję od strony prawnej, ochrony środowiska, oraz ogólnego doradztwa technicznego. Otrzymacie od nas Państwo przygotowany raport odnośnie planowanej inwestycji oraz asystę na każdym etapie realizacji projektu. Pokierujemy i pomożemy na etapie uzyskania pozwoleń i przygotowywania raportów, poprowadzimy przez procesy formalne i administracyjne, opracujemy i roześlemy zapytania ofertowe, sporządzimy raport porównania ofert, będziemy nadzorować i organizować pracę podwykonawców w czasie inwestycji, otrzymacie Państwo regularne raporty z zaawansowania i jakości wykonywanych prac. Pod klucz poprowadzimy montaż maszyn, urządzeń, doprowadzenie energii elektrycznej, cieplnej, sprężonego powietrza. Możemy zorganizować i poprowadzić kompleksowy nadzór budowlany i branżowy. Zebrać pakiet dokumentów niezbednych dla zakończenia i oddania inwestycji do użytku.

Przykładem niech będą nasze referencje i dotychczasowe realizacje w Polsce, Europie Wschodniej, Azji.