Dzięki naszemu wsparciu technicznemu oraz analizom,  Twoi pracownicy będą działać efektywniej. Wprowadzone usprawnienia zamienią niepotrzebne nadgodziny i niskie morale na wydajność oraz satysfakcję z wykonanej pracy. Wspólnie opracujemy rozwiązania oraz wyznaczymy i osiągniemy cele które podniosą produktywność w Twojej firmie.

Podstawą wprowadzania zmian i usprawnień jest komunikacja, dlatego gwarantujemy, że wszyscy pracownicy włączeni w realizację projektu będą wiedzieli jak zaangażować podwładnych, zdobyć zasoby i zrealizować projekt w zaplanowanym czasie i budżecie, oraz rozwiązywać bieżące problemy. Twoja firma przede wszystkim dostanie, to na czym im najbardziej Ci zależy, czyli mieszczące się w budżecie i ukończone na czas projekty, przynoszące zyski i pozwalające wprowadzać nowe produkty i rozwiązania w twoim biznesie.


Specjalizujemy się w zarządzaniu projektami, to nasza pasja i zakres działań. Dzięki zdobytemu doświadczeniu generujemy rozwiązania na problemy, z którym boryka się wiele firm.

U nas kierowanie projektami zawsze obejmuje:

  • szczegółowy wywiad na temat planowanego projektu i zebranie wszelkich danych
  • spotkanie z klientem i szczegółowe omówienie oczekiwań, planów, zakresu realizacji i poziomu wsparcia
  • przygotowanie oferty techniczno/handlowej z doborem głównych komponentów,
  • opracowanie harmonogramu realizacji projektu,
  • na każdym etapie bieżące uzgodnienia z klientem,
  • ciągły nadzór nad realizacją projektu
  • regularne i przejrzyste raportowanie
  • pełna dokumentacja powykonawcza niezbędna dla zamknięcia i rozliczenia projektu
  • wsparcie i konsultacje po zakończeniu projektu