Oferujemy profesjonalne i szczegółowe audyty instalacji przemysłowych, energetycznych, sprężonego powietrza, pary, wentylacji, ogrzewania i chłodu. Sprawdzenie stanu maszyn i urządzeń oraz szacowanie strat i możliwych oszczędności.
 

Przystępując do analizy kosztów funkcjonującego zakładu, modernizacji lub rozbudowy warto również zwrócić uwagę na stan eksploatowanych instalacji. W ogólnym bilansie kosztów produkcji i kosztów przedsiębiorstwa niebagatelną rolę odgrywają takie czynniki, jak stopień obciążenia instalacji elektrycznej, sieci zasilającej, stopień wykorzystania sprężarek, wentylacji, klimatyzacji i kondycja transformatorów. Jeżeli analizujemy koszty i szukamy oszczędności w procesie lub nosimy się z zamiarem zakupu maszyn i rozbudowy zakładu to sprawdźmy wcześniej, czy istniejąca infrastruktura spełnia postawione wymagania.

Warto wykonać audyt zakładu, który da nam jednoznaczną odpowiedź na pytanie, jak duże straty występują lub jak duży potencjał jest do wykorzystania.

Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników i dotychczasowa współpraca z wieloma branżami przemysłu. Pozwala nam na uzyskanie i przedstawienie w wyniku audytu wiarygodnego i rzetelnego obrazu infrastruktury przedsiębiorstwa. Wyniki audytu umożliwią analizę kosztów i strat, wesprą najbardziej optymalny dobór urządzeń dla rozbudowy, pozwolą także oszacować poziom potencjalnych oszczędności i czas zwrotu inwestycji.
 

Jednym z bardzo ważnych czynników efektywności produkcji jest prawidłowy dobór i optymalne wykorzystanie urządzeń. Pamiętajmy, że zwiększenie wydajności nie musi wiązać się z inwestycjami w nowe urządzenia. Czasem okazuje się, że po wykonaniu audytu i podstawowych pomiarów, sama optymalizacja układu i zmiana parametrów wystarczy do uzyskania oczekiwanych oszczędności lub zwiększenia wydajności.

 

Wykonujemy audyty istniejących zakładów i instalacji jak również analizę dopiero planowanych i projektowanych inwestycji. Wskażemy najlepsze rozwiązania, możliwe oszczędności i drogę do optymalizacji kosztów.

Audyty:

 

 • Audyt kosztów zasilania energetycznego zakładu w tym analiza taryf, moc zamówiona, gospodarki energetycznej mocą bierną dla energii elektrycznej, cieplnej i gazowej
 • Audyt możliwości zasilania energią alternatywną w tym OZE, zielone certyfikaty i ulgi i zwolnienia w opłatach energetycznych dla przedsiębiorców
 • Audyt ryzyka energetycznego zakładu
 • Audyt optymalizacji energetycznej zakładu ( Więcej za mniej)
 • Audyt efektywności energetycznej zakładów dla URE (pow. 250 osób lub 50mln Euro obrotu rocznego)
Badania i pomiary:
 
 • Rejestracja jakości i ciągłości zasilania energetycznego, kontrola układu pomiarowego
 • Sprawdzenie jakości instalacji i wykrycie strat i upływów energii
 • Dobór / Sprawdzenie poprawności regulacji mocy biernej zakładu/wydziału
 • Kontrola bezpieczeństwa pożarowego instalacji i obiektów zakładu
 • Kontrola bezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym
 • Kontrola jakości oświetlenia stanowisk pracy – parametr kontrolowany przez PIP

Przeglądy, pomiary i próby funkcjonalne obiektów energetycznych WN/SN/nN:

 

 • Przeglądy pod napięciem
 • Przeglądy i pomiary transformatorów , linii energetycznych i rozdzielni
 • Pomiary i próby funkcjonalne zabezpieczeń WN/SN/nN
 • Próby i sprawdzenia układów potrzeb własnych
a) Przeglądy i pomiary pojemności baterii akumulatorów
b) Przeglądy i próby funkcjonalne prostowników i zasilaczy
c) Przeglądy i pomiary agregatów prądotwórczych
 
Kontrola ubytków i strat cieplnych procesów przemysłowych
( ogrzewanie i chłodnictwo)
 
Kontrola ubytków i strat cieplnych / HVAC/ klimatyzacja i ogrzewanie pomieszczeń
 
Przeglądy roczne i 5-letnie budynków zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego